Noordermarkt | zat 9:00 - 16.00 u | ma.ochtend 9:00 - 13:00 u

facebook instagram
https://www.noordermarkt-amsterdam.nl/uploads/images/fotostroke/Historie-01.jpg

Ontstaan 1620

De NOORDERMARKT (v/h Prinsenmarkt) ontleent haar naam aan de Noorderkerk, die tussen de jaren 1620-1623 door de stadstimmerman Hendrick Staets is gebouwd, hoewel enkele onderdelen wijzen op de hand van Hendrick de Keyser. De kerk is een voorbeeld geweest voor vele protestantse bedehuizen, die in de Republiek gebouwd werden. Het grondvlak heeft de vorm van een Grieks kruis, vergroot met kleine driehoeken in de kruisarmen. Het interieur maakt een machtige indruk door de vier zware pijlers, die de hoge gewelven dragen. Oorspronkelijk was er een begraafplaats rondom de kerk: het Noorderkerkhof. De pottenmarkt was geordonneerd aan het kerkhof van de Noorderkerk en daar kwam bij besluit van 1627 de voddenmarkt bij. In 1688 werd dit kerkhof opgeheven en verplaatst naar Haarlem.

De handwerksman en zijn vrouw waren in geen winkel of magazijn zo zeer op hun gemak, als aan die grote open toonbank, waartoe de Noordermarkt sinds 1627 de hele week is ingericht. De markt is in deze vroege tijden zeer populair bij de Amsterdammers en speciaal de vrouwen gingen des Maandags ‘lapjes keeren’. Ook blijft het marktplein een centrum voor de duivenhandel, dat bij uitstek gunstig is gelegen voor de liefhebbers uit de Jordaan. Oude hoeden mochten er worden verkocht sinds 1703, verder werd de stromarkt er heen overgeplaatst.