Noordermarkt | géén PAASMARKT op ma 10 april 2023 | wèl PINKSTERMARKT op ma 29 mei 2023 van 9.00-14.00 u |

facebook instagram

Mark van Oort

https://www.noordermarkt-amsterdam.nl/uploads/images/ondernemers/Mark-01.jpg

Ik ben Mark van Oort en sinds 6 jaar te vinden op de Noordermarkt op zaterdag. De verkoop bestaat hoofdzakelijk uit Nederlandse, antieke tegels uit de 17e/18e eeuw. De meeste zijn oude bodemvondsten uit Amsterdam. Zelf verzamel ik al 35 jaar tegels en Hollandse bodemvondsten. Mijn collectie heeft zich door de jaren heen zo uitgebreid, dat ik het plan opvatte om tegels op de Noordermarkt te gaan in- en verkopen.

markvanoort.arts@hotmail.com